Archive for 21. mai 2010

Pesuvee kanaliseerimine suvemajas

21. mai 2010

      Käisime uurimas tööpakkumist Helsinki külje all, kus mahapõlenud suvemaja asemele rajati uut ja meile pakutud tööks oli vee-ja kanalisüsteemi ehitamine. Kui veetorustikega oli asi lihtne ja selge – krundil asuvast kaevust nö. suvevesi majja ja jaotustorustik tarbijateni, siis kanali osas oli torumehele uudiseks ” hallvee” filter ja kogumis-ning väljutussüsteem. Kuna taolist komplekti mul kodumaiste hankijate käest saada ei õnnestunudki, siis lisan skeemi ja lühiseletuse. Nö. hallid veed (pesuvesi dušist ja valamust ning pesumasinast) kogutakse kaevu, millest sukelpump tõstab need Biolani biofiltrisse, millest läbi erinevate tasemete isevoolu teel allapoole imbudes jõuab puhastatud kanalisatsiooniprodukt lõpuks pinnasesse. Antud suvemaja taga oli kuivenduskraav, kuhu tohtis puhastatud vee juhtida. Kui kraav puudub, võib puhastatud veed juhtida lihtsalt pinnasesse, nt. läbi imbkaevu. Biolan 125 filter võimaldab ööpäevas puhastada kuni 500 l reovett, filtrimaterjali vahetus iga 100 kasutuspäeva tagant, mis suvekodu puhul tähendab vahetust kord aastas.

Lisatud pilt www.biolan.fi, samast leiab ka ohtralt eestikeelseid materjale reovesüsteemide väljaehitamiseks.